Prijzen

 

Prijzen

Warme maaltijd: 3,20 (kleuter- en lager onderwijs)

Kop soep: 0,50

Refterdienst (voor de leerlingen die boterhammen eten):  20,00 per trimester

Let op! Bij afwezigheid vervalt de maaltijd van de eerste dag, zonder dat deze kan gerecupereerd worden.
Wanneer u echter de school TELEFONISCH verwittigt, kunnen de maaltijden voor de volgende dag(en) gerecupereerd worden.

 

Betalingen

De bijdrage voor middagmalen, soep, drankjes, toneel, … wordt betaald op het einde van elke maand.

Uw kind ontvangt een overzichtelijke factuur waarop de kosten duidelijk vermeld staan.

U kan deze betaling uitvoeren via de bank of (uitzonderlijk) contant meegeven met uw kind.

In de agenda wordt er steeds aangegeven wanneer deze factuur meegegeven werd.

Wij vragen u wel met aandrang deze factuur binnen de tien werkdagen uit te voeren.