Even voorstellen

Waarom een leerlingenraad?

Wij willen de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want SCHOOL IS MEER DAN ALLEEN LEREN.
Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar elkaars mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, zijn slechts enkele van de doelstellingen van een leerlingenraad.

Wie zetelt er in de leerlingenraad?

Uit elke klas van de lagere school worden twee leerlingen verkozen, onder leiding van juf Veerle.
Dit schooljaar zijn dit de volgende leerlingen:

L1: Youssef en Ileana

L2: Noémie en Amina

L3: Malo en Sara

L4: Adam en Naïla

L5: Nour en Wiâm

L6: Achraf en Ali

Werking van de leerlingenraad...

Verkiezingen
Na de herfstvakantie mogen uit elke klas een aantal leerlingen zich kandidaat stellen. Ze mogen als ze willen een affiche maken om zich voor te stellen.
Elke leerling krijgt na een week even de tijd om te stemmen op zijn favoriete kandidaat.
Per klas worden de twee kandidaten met de meeste stemmen verkozen.
Tijdens de eerste leerlingenraad wordt er door de verkozenen één leerling gekozen om alles te noteren.

Wanneer en waar wordt er vergaderd?
De vergaderingen vinden plaats op dinsdagmiddag, van 13 uur tot 13.30 uur in de klas van het vijfde leerjaar.
 

Wat doen we op de vergaderingen?
We overlopen de ideeën uit de brievenbussen (agendapunten).
We bespreken enkele van deze ideeën.
We werken een aantal zaken uit.
We zoeken samen naar oplossingen.
Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering voorgelezen in alle klassen en ook opgehangen in de klas.