Oudercomité - Info

Visie

Het oudercomité is een groep van enthousiaste en geëngageerde ouders die willen bijdragen aan een school waar kwaliteit, creativiteit en welzijn centraal staan. Het oudercomité vormt een belangrijke schakel binnen het netwerk van kinderen, ouders, leerkrachten, directie, inrichtende macht en lokale initiatieven die samen de school vorm geven. Allen streven de optimale schoolomgeving na, en het oudercomité wil daar haar steentje toe bijdragen.
Want we weten dat zo’n omgeving de basis vormt voor elk kind om zijn plaats in de maatschappij, in de wereld en in het leven te vinden.

 

Missie

Het oudercomité wil op drie manieren haar steentje bijdragen:

  • ze is (onder andere via haar maandelijkse vergaderingen) een overlegforum waar ouders constructief met de school kunnen meedenken en een aanspreekpunt waar ouders met hun vragen en bezorgdheden terecht kunnen,
  • ze organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die de samenhorigheid van de schoolgemeenschap versterken (bvb.: eetfestijn, circusvoorstelling, kinderdisco, ladies' night, enz...),
  • en ze geeft, daar waar nodig en waar ze kan, ook materiële ondersteuning wat betreft communicatie (bvb.: bij de nieuwsbrief), pedagogische projecten en leermiddelen (bvb.: boeken, klasmateriaal, school-t-shirts) en schoolverfraaiing (bvb.: schilderwerken).

 

Facebook

Agenda OC vergadering van 15 januari 2019 (Ten Weyngaert - 19u30)

  • Goedkeuring vorig verslag
  • Financiën
  • Activiteiten: dansavond (15/2), circusfeest (16/3), vastleggen data en teams rommelmarkt/schone lucht/supervlieg/Arts & Craft en OC Q&A (’s morgens)
  • Conflicten/pesten op school en solidariteitsfonds
  • Communicatie: opzetten ouderwerking per klas (incl. WhatsApp groepen), ouderbetrokkenheid
  • Infrastructuur: speelplaats (met moestuin dit jaar?), schoolstraat, toiletten
  • Varia

 

Verslagen van de voorbije OC vergaderingen