WAT INFO DATUM
Algemene infovergadering Op deze vergadering kan u nader kennismaken met het reilen en zeilen in onze school. De klastitularis van je kind maakt je wegwijs in de klas met de klasafspraken donderdag 3 september

 

15.45 uur of 19 uur

Oudercontacten Op deze data krijgt u de kans om met de juf of meester van uw kind zijn/haar leerproces te overlopen. donderdag 29 oktober

donderdag 17 december

maandag 28 juni

Pedagogische studiedagen Op deze dagen volgen de leerkrachten een studiedag. De kinderen worden die dagen niet op school verwacht. Er is op school zelf die dag geen opvang voorzien. ‘De Buiteling’ organiseert deze dagen wel opvang. woensdag 21 oktober

woensdag 25 november

woensdag 10 maart

Facultatieve vrije dagen Dit zijn de vrije dagen die de overheid voorziet en die de school op data naar keuze mag inrichten. Er is op school zelf die dag geen opvang voorzien. ‘De Buiteling’ organiseert deze dagen wel opvang.

 

maandag 5 oktober

woensdag 17 januari

woensdag 12 mei

Personeelsvergaderingen Gedurende het schooljaar wordt er één personeelsvergadering per maand georganiseerd. Tijdens de personeelsvergaderingen wordt er geen studie voorzien, wel opvang. maandag 14 september

dinsdag 13 oktober

donderdag 19 november

maandag 7 december

dinsdag 19 januari

donderdag 11 februari

maandag 15 maart

dinsdag 20 april

donderdag 27 mei

Babbelkaffees Op regelmatige tijdstippen worden ouders uitgenodigd voor een ‘babbelkaffee’. Tijdens het babbelkaffee worden één of meerdere schoolse onderwerpen in open sfeer met de ouders besproken. woensdag 7 oktober

woensdag 9 december

woensdag 10 februari

woensdag 28 april

woensdag 9 juni

Boerderijklassen Meerdaagse uitstap tweede leerjaar woe 5 mei -> vrij 7 mei
Sportklassen Meerdaagse uitstap tweede graad ma 31 mei -> vrij 4 mei
Zeeklassen Meerdaagse uitstap derde graad ma 14 juni -> vrij 18 juni
Herfstvakantie  

 

 

Officiële vrije dagen waarop de school gesloten is en er ook geen opvang wordt voorzien.

ma 3 nov -> vrij 6 nov
Kerstvakantie ma 21 dec -> vrij 1 jan
Krokusvakantie ma 15 febr -> vrij 19 febr
Paasvakantie ma 5 apr -> vrij 16 apr
Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei
Hemelvaart donderdag 13 mei
Hemelvaart brugdag vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag maandag 24 mei
Zomervakantie do 1 juli -> woe 31 aug