WATINFODATUM
Algemene infovergaderingOp deze vergadering kan u nader kennismaken met het reilen en zeilen in onze school. De klastitularis van je kind maakt je wegwijs in de klas met de klasafsprakendonderdag 5 september

 

15.45 uur of 19 uur

OudercontactenOp deze data krijgt u de kans om met de juf of meester van uw kind zijn/haar leerproces te overlopen.donderdag 24 oktober

donderdag 19 december

maandag 29 juni

Pedagogische studiedagenOp deze dagen volgen de leerkrachten een studiedag. De kinderen worden die dagen niet op school verwacht. Er is op school zelf die dag geen opvang voorzien. ‘De Buiteling’ organiseert deze dagen wel opvang.woensdag 25 september

woensdag 23 oktober

woensdag 27 november

Facultatieve vrije dagenDit zijn de vrije dagen die de overheid voorziet en die de school op data naar keuze mag inrichten. De kindere Er is op school zelf die dag geen opvang voorzien. ‘De Buiteling’ organiseert deze dagen wel opvang.n worden dan niet op school verwacht.maandag 30 september

woensdag 5 februari

woensdag 20 mei

PersoneelsvergaderingenGedurende het schooljaar wordt er één personeelsvergadering per maand georganiseerd. Tijdens de personeelsvergaderingen wordt er geen studie voorzien, wel opvang.maandag 16 september

dinsdag 15 oktober

donderdag 7 november

dinsdag 10 december

maandag 20 januari

donderdag 13 februari

maandag 16 maart

dinsdag 21 april

donderdag 4 juni

BabbelkaffeesOp regelmatige tijdstippen worden ouders uitgenodigd voor een ‘babbelkaffee’. Tijdens het babbelkaffee worden één of meerdere schoolse onderwerpen in open sfeer met de ouders besproken.woensdag 9 oktober

woensdag 11 december

woensdag 12 februari

woensdag 29 april

woensdag 3 juni

BoerderijklassenMeerdaagse uitstap tweede leerjaarwoe 6 mei -> vrij 8 mei
SportklassenMeerdaagse uitstap tweede graadma 11 mei -> vrij 15 mei
ZeeklassenMeerdaagse uitstap derde graadma 25 mei -> vrij 29 mei
Schoolfeestzondag 7 juni
Herfstvakantie 

 

 

Officiële vrije dagen waarop de school gesloten is en er ook geen opvang wordt voorzien.

ma 28 okt -> vrij 1 nov
Kerstvakantiema 23 dec -> vrij 3 jan
Krokusvakantiema 24 febr -> vrij 28 febr
Paasvakantiema 6 apr -> vrij 17 apr
Feest van de Arbeidvrijdag 1 mei
Hemelvaartdonderdag 21 mei
Hemelvaart brugdagvrijdag 22 mei
Pinkstermaandagmaandag 1 juni
Zomervakantiewoe 1 juli -> ma 1 aug